11/01/2017

Ostaminen

Liikkuvan kuvan tuotantojen ostaminen

Budjetointi

 • Minkä tyyppisen videon/filmin milläkin summalla saa tuotettua?
 • Mikä tuotannoissa maksaa?

Aikataulutus

 • Milloin on vielä mahdollista vaikuttaa seuraavaan vaiheeseen ja lopputulokseen?
 • Milloin aikataulu ei anna periksi muutoksille?
 • Kuinka kauan millekin vaiheelle tulee varata aikaa?
 • Mikä vaihe on tärkeä, milloin on “pakko olla läsnä”?

Mistä sopivin toteuttaja?

 • Kenen kanssa liikkuvan kuvan idea toteutuu ajatellulla tavalla?
 • Onko erihintaisia tuotantotapoja? Mikä on idealleni paras vaihtoehto?

 

Ylimaallinen Agentuuri esimerkiksi konsultoi yksittäisissä tuotannon vaiheissa:

 • 
auttaa hinnoittelemaan ideat ja käsikirjoitukset
 • budjetoi
 • aikatauluttaa
 • löytää sopivimmat tekijät
 • neuvottelee kolmansien osapuolten käyttöoikeudet
 • huomioimalla kaiken idealle tarpeellisen tuotantosuunnitelmassa etukäteen, jolloin niiden vaikutus kustannuksiin nähdään jo ennen tuotannon alkamista.

Ylimaallinen Agentuuri auttaa optimoimaan käytössä olevat resurssit ja tuotantoprosessin, sekä varmistaa että erilaisissa tuotannoissa on otettu kaikki tarvittava huomioon jo etukäteen. Tämä säästää kaikkien tuotannossa mukana olevien osapuolten aikaa ja budjettia.